Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Artykuł pn. Regulowany rynek nowych substancji psychoaktywnych (NSP, “dopalaczy”) w Nowej Zelandii: alternatywa dla delegalizacji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2007 r. w Polsce 16% badanej młodzieży (15-16 lat) deklarowało chociaż jednorazowy kontakt z marihuaną i haszyszem, a w przypadku amfetaminy - 4%.
Artykuł pt. "Regulowany rynek nowych substancji psychoaktywnych (NSP, “dopalaczy”) w Nowej Zelandii"

W Europie od kilku lat trwają prace nad europejską legislacją dotyczącą nowych substancji psychoaktywnych (NSP), która ma pomóc w walce z „dopalaczami”. Kraje Unii Europejskiej wprowadziły w ostatnich latach różne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem NSP oparte na prawie generycznym lub analogowym. 

Jedna z wiadomości na stronie CINN KBPN z czerwca br. przedstawia informacje na temat nowego prawa w Wielkiej Brytanii, zwanego „blanket ban” (szczegóły pod poniższym linkiem: https://www.cinn.gov.pl/portal?id=1012877).

Zupełnie inne podejście próbowano wdrożyć w Nowej Zelandii. Zapraszamy Państwa do lektury  artykułu pt. "Regulowany rynek nowych substancji psychoaktywnych (NSP, “dopalaczy”) w Nowej Zelandii: alternatywa dla delegalizacji”, który prezentuje doświadczenia Nowej Zelandii w podjętych próbach kontroli rynku NSP poprzez dopuszczenie do sprzedaży nowych substancji psychaktywnych o niskim ryzku dla zdrowia.

Autorami artykułu są: Marta Rychert i Chris Wilkins - reprezentanci Instytutu Badawczego SHORE (Centrum Badań i Ewaluacji Zjawisk Społecznych i Zdrowotnych), Wydział Zdrowia, Massey University, Nowa Zelandia.

 

"Regulowany rynek nowych substancji psychoaktywnych (NSP, “dopalaczy”) w Nowej Zelandii: alternatywa dla delegalizacji"Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii