Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Standardy w redukcji popytu na narkotyki
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii corocznie publikuje w Raporcie Krajowym informacje na temat zjawiska narkotyków i narkomanii w Polsce.
Standardy w redukcji popytu na narkotyki
Pod koniec 2016 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) opublikowało poradniki dotyczące Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków stanowiące wsparcie dla osób planujących stosowanie ich w praktyce.

W opracowaniu poradnika T1 pn. „Wybór jakościowych inicjatyw profilaktycznych pod kątem finansowania i wsparcia (Finansowanie i Podejmowanie decyzji) brali udział przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), natomiast przedstawione w poradniku T4 działania KBPN służą jako przykład promocji standardów w Europie. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikami:

  • poradnik T1 może stanowić pomoc dla przedstawicieli jednostek samorządowych oraz innych instytucji zlecających realizację programów profilaktycznych:
„Wybór jakościowych inicjatyw profilaktycznych pod kątem finansowania   i wsparcia (Finansowanie i Podejmowanie decyzji)”

  • poradnik T2 jest adresowany do twórców programów profilaktycznych jako pomoc dla praktyków przy samodzielnej ocenie i samodoskonaleniu:

    „Przegląd i poprawa jakości działań profilaktycznych (Samodzielna ocena i Autorefleksja)”

  • poradnik T4 został opracowany jako pomoc osobom, które chcą promować jakość za pomocą standardów ze strategicznego punktu widzenia (tam gdzie brak aktualnych standardów jakości):

    „Promocja standardów jakości w różnych kontekstach (Adaptacja i Rozpowszechnianie)”

W tym roku zostanie również przetłumaczony, a następnie wydany przez MCPS, T3 poradnika, który jest wykorzystywany do prowadzenia szkoleń w zakresie Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków. Informacje na temat przykładowych szkoleń zrealizowanych ze wsparciem KBPN na Litwie i Łotwie znajdują się poniżej:

Szkolenie na Litwie: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=1022136

Szkolenie na Łotwie: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=1107718

Ponadto miło jest nam poinformować, że w trakcie 60 sesji CND w Wiedniu Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) zorganizowało dyskusję na temat standardów w redukcji popytu na narkotyki, w której uczestniczyli m.in. eksperci z Włoch oraz ww. EMCDDA.

Program spotkania: 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii