Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / CINN / Współpraca z EMCDDA
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w 2008 roku zidentyfikowano w Europie 13 nowych substancji psychoaktywnych. W 2009 roku liczba ta zwiększyła się do 24. W roku 2010 zidentyfikowano 40 nowych substancji.
Współpraca z EMCDDA
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (CINN KBPN) od 2001 roku współpracuje z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

Centrum aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwijaniem i wdrażaniem europejskiego systemu monitorowania narkotyków i narkomanii. Monitoring ma na celu zbieranie i analizowanie danych dotyczących skali zjawiska w Europie i w poszczególnych krajach europejskich, jak również informacji o przeciwdziałaniu narkomanii. W obszarze epidemiologii prace koncentrują się przede wszystkim na pięciu kluczowych wskaźnikach EMCDDA. Ponadto CINN KBPN zbiera i analizuje dane dotyczące działań mających na celu ograniczanie zjawiska, w szczególności koncentrując się na danych z obszaru redukcji podaży na narkotyki oraz redukcji szkód.  Pracownicy CINN KBPN oraz eksperci z instytucji współpracujących z Centrum biorą udział w corocznych spotkaniach ekspertów oraz w grupach roboczych. Efektem prac CINN KBPN jest coroczny Raport Krajowy przygotowywany dla EMCDDA. Ponadto dane przekazywane są do EMCDDA w postaci tabel standardowych oraz ustrukturalizowanych kwestionariuszy. Raporty Krajowe oraz dane z tabel dostępne są na stronie EMCDDA.
W ramach współpracy z EMCDDA działa w Polsce System Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach.

 

plik w formacie jpg

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii