Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
70% gmin w Polsce w 2010 roku wspierało finansowo działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a tylko 17% programy profilaktyki wskazującej oraz selektywnej. Programami profilaktycznymi ze środków gmin objęto ponad 2 miliony osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
2013-05-14
Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” - Action Grants 2013.
Na stronie Komisji Europejskiej ukazało się zaproszenie do składania projektów w ramach tzw. Action Grants 2013 czyli grantów przeznaczonych na realizację konkretnych projektów w ramach programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” (Drug Prevention and Information). Termin składania aplikacji mija 11 lipca 2013 r. o godzinie 12.00.
2013-05-06
Nowe substancje psychoaktywne – współpraca międzynarodowa
W ostatnim czasie odbyły się spotkania mające na celu rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze nowych substancji psychoaktywnych. Polska stara się odgrywać aktywną rolę w tym obszarze. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie ostatnich działań oraz plany na przyszłość.
2013-04-08
Konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, 29 marca, Tbilisi, Gruzja.
W dniu 29 marca br. w Tbilisi odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji”, realizowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Fundacją Merkury z Wałbrzycha. Partnerami po stronie gruzińskiej są: “Center for Mental Health and Prevention of Addiction” - instytucja działająca w ramach gruzińskiego Ministerstwa Zdrowia i “Disease Prevention, Control and Non Proliferation Association” – gruzińska organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką uzależnień.
2013-04-04
Międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” 19-20 marca 2013 r. Warszawa
W dniach 19-20 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” zorganizowana przez CINN KBPN we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, a także Włoskim Reitox Focal Point oraz Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.
2013-04-02
Publikacja dotycząca monitorowania problemu narkotyków i narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wydało publikację Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Międzyamerykańskiej Komisji ds. Kontroli Nadużywania Narkotyków Organizacji Państw Amerykańskich (CICAD-OAS) pt. „Tworzenie krajowych centrów monitorowania narkotyków i narkomanii – podręcznik”.
2013-03-07
Międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie”
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz Włoskim Focal Pointem i Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) organizuje konferencję pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie”.
2013-01-15
Podsumowanie końca roku i rozpoczęcie następnego...
W ostatnich miesiącach 2012 roku Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN w ramach prowadzonych działań realizowało kilka aktywności, które dotyczyły przede wszystkim współpracy międzynarodowej w monitorowaniu problemu narkotyków i narkomanii. Działania te będą kontynuowane w roku bieżącym, dlatego też poniżej zamieszczamy ich krótkie podsumowanie.
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii